درباره ما

 

About-Us

فروشگاه ایران ایمن در سال۱۳۵۹ با مدیریت آقای حاج محمد جوانمرد راه اندازی شد.فروشگاه ایران ایمن در ابتدای فعالیت خود با راه اندازی یک کارگاه در زمینه شارز کپسول های آتش نشانی وارد این عرصه شد و در طی ۳۵ سال با گسترش فعالیت خود در عرصه واردات لوازم ایمنی و آتش نشانی فعالیت می کند و هم اکنون یکی از عمده فروشان در این عرصه می باشد.ایران ایمن باگسترش فعالیت های شعبه دوم را به نام رادین شعله لیان در سال ۱۳۹۱-۲۰۱۳راه اندازی نمود و هم اکنون در حوزه لوازم ایمنی و آتش نشانی در بازار حسن آباد تهران فعالیت و آماده خدمات دهی به شرکت ها و نهادهای دولتی و خصوصی است.

رادین شعله لیان هم اکنون در حوزه صادرات لوازم آتش نشانی در کشورهای منطقه مانند ارمنستان عراق افغانستان تاجیکستان فعالیت دارد.